1. Нападение
- №10
- №5
- №4
- №2
2. Защита
- №3
- №9
- №7
3. Полузащита
- №1
- №6
4. Коментатор
- №8